שימון כף לפני שמכניסים לצנצנת הדבש

השמן מונע את הדבקות הדבש על הכף או כל כלי קיבולת אחר.

תאריך פרסום :   07.04.2013

x