למנוע מסלט שהוכנס בו אבוקדו מלהשחיר

הזמנתם אורחים אך את מלכת הכנת הסלט עשיתם כמה שעות לפני כן.

מאחר ולאבקדו בסלט יש נטייה להשחיר מומלץ להשאיר את גרעין האבוקדו בתוך הסלט ולהוציא אותו עם ההגשה.

הגרעין מסייע בעיכוב תהליך ההשחרה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך פרסום :   01.03.2013

x